John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 127 phút
09:45
128 ghế trống
11:15
177 ghế trống
12:45
128 ghế trống
14:00
177 ghế trống
15:15
128 ghế trống
16:30
177 ghế trống
17:45
126 ghế trống
19:00
164 ghế trống
19:45
130 ghế trống
20:30
134 ghế trống
21:00
102 ghế trống
21:30
175 ghế trống
22:10
148 ghế trống
23:00
148 ghế trống

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ đề)

 • Tâm lý
 • 102 phút
10:30
101 ghế trống
12:15
146 ghế trống
14:45
101 ghế trống
16:45
101 ghế trống
18:45
101 ghế trống
20:15
127 ghế trống
22:45
101 ghế trống

Avengers 4: Hồi Kết (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 187 phút
09:30
102 ghế trống
11:00
132 ghế trống
14:30
134 ghế trống
16:15
148 ghế trống
20:00
134 ghế trống

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 100 phút
13:00
102 ghế trống
16:00
148 ghế trống
19:15
98 ghế trống
22:20
128 ghế trống

Pokémon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 105 phút
11:45
148 ghế trống
14:15
145 ghế trống
17:15
102 ghế trống
20:45
99 ghế trống

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Lãng mạn
 • 111 phút
12:30
101 ghế trống
15:00
102 ghế trống
18:15
146 ghế trống

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 102 phút
10:00
146 ghế trống
13:45
148 ghế trống
18:00
132 ghế trống

Cà Chớn, Anh Đừng Đi! (2D Phụ đề)

 • Tình cảm
 • 89 phút
08:45
101 ghế trống