Vua Sư Tử (2D Phụ đề)

  • Gia đình, Phiêu lưu
  • 125 phút
21:00
126 ghế trống
21:30
91 ghế trống
22:00
99 ghế trống
22:30
144 ghế trống
23:00
176 ghế trống

Spider-Man: Far From Home (2D Phụ đề)

  • Hành động
  • 132 phút
21:15
107 ghế trống
22:45
134 ghế trống

Vua Sư Tử (3D Phụ đề)

  • Gia đình, Phiêu lưu
  • 125 phút
20:30
135 ghế trống