Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 120 phút
17:15
121 ghế trống
18:15
146 ghế trống
19:30
113 ghế trống
20:30
135 ghế trống
21:30
106 ghế trống
22:00
128 ghế trống
22:30
134 ghế trống
22:50
148 ghế trống

Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 93 phút
17:00
131 ghế trống
18:00
175 ghế trống
19:00
128 ghế trống
20:00
173 ghế trống
21:00
98 ghế trống
21:45
175 ghế trống
22:45
148 ghế trống

The Angry Birds Movie 2 (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 96 phút
17:30
101 ghế trống
19:45
102 ghế trống
20:45
134 ghế trống

Cha Ma (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 86 phút
17:45
106 ghế trống
19:15
101 ghế trống
23:00
95 ghế trống

The Angry Birds Movie 2 (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình
 • 96 phút
18:30
148 ghế trống

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 144 phút
20:15
134 ghế trống