Chàng Vợ Của Em (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Kịch
 • 120 phút
09:30
136 ghế trống
11:45
138 ghế trống
14:00
138 ghế trống
15:00
80 ghế trống
16:10
138 ghế trống
18:20
138 ghế trống
20:30
138 ghế trống
22:40
138 ghế trống

Cá Mập Siêu Bạo Chúa (2D Phụ đề)

 • Hành động, Kinh dị
 • 113 phút
09:20
171 ghế trống
11:10
72 ghế trống
13:40
171 ghế trống
16:00
169 ghế trống
20:00
171 ghế trống
22:00
171 ghế trống

Hành Lang Bí Ẩn (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 97 phút
13:30
72 ghế trống
17:00
72 ghế trống
19:00
72 ghế trống
21:00
72 ghế trống
22:50
72 ghế trống

Cổ Tích Nơi Đại Dương (2D Phụ đề)

 • Thần thoại, Kịch
 • 82 phút
15:30
72 ghế trống
17:10
80 ghế trống
20:45
80 ghế trống

Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 138 phút
09:50
78 ghế trống
12:30
80 ghế trống
22:30
80 ghế trống

Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 111 phút
09:10
72 ghế trống
11:30
171 ghế trống
18:40
80 ghế trống

Tìm Vợ Cho Bà (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 105 phút
18:10
171 ghế trống