Hai Phượng (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 97 phút
08:30
148 ghế trống
10:30
148 ghế trống
12:30
148 ghế trống
14:30
148 ghế trống
16:30
148 ghế trống
18:45
117 ghế trống
20:45
123 ghế trống
22:15
148 ghế trống
22:50
132 ghế trống

Alita: Thiên Thần Chiến Binh (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 127 phút
09:00
128 ghế trống
10:00
176 ghế trống
11:30
126 ghế trống
12:30
176 ghế trống
14:00
128 ghế trống
16:30
128 ghế trống
17:30
176 ghế trống
21:15
99 ghế trống
22:30
176 ghế trống

Cua Lại Vợ Bầu (2D Phụ đề)

 • Tình cảm, Hài hước
 • 103 phút
08:45
134 ghế trống
10:45
134 ghế trống
12:45
134 ghế trống
14:45
134 ghế trống
16:45
134 ghế trống
19:15
99 ghế trống
20:30
146 ghế trống
22:40
148 ghế trống

Sinh Nhật Chết Chóc 2 (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 107 phút
10:15
148 ghế trống
12:15
148 ghế trống
14:15
148 ghế trống
16:15
148 ghế trống
18:15
146 ghế trống
20:15
148 ghế trống

Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình, Phiêu lưu
 • 109 phút
09:30
106 ghế trống
11:40
106 ghế trống
15:45
106 ghế trống
19:00
121 ghế trống
22:00
106 ghế trống

Trạng Quỳnh (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 93 phút
09:15
101 ghế trống
11:15
101 ghế trống
15:15
101 ghế trống
18:30
148 ghế trống
21:00
128 ghế trống

Tân Vua Hài Kịch (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 90 phút
13:15
101 ghế trống
18:00
106 ghế trống
23:00
128 ghế trống

Vu Quy Đại Náo (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 110 phút
13:45
106 ghế trống
17:10
101 ghế trống
19:45
106 ghế trống

Alita: Thiên Thần Chiến Binh (3D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 127 phút
15:00
176 ghế trống
20:00
174 ghế trống