Lật Mặt: Nhà Có Khách (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Kinh dị
 • 100 phút
09:00
128 ghế trống
09:40
148 ghế trống
10:20
177 ghế trống
11:10
128 ghế trống
12:00
148 ghế trống
12:30
177 ghế trống
13:15
128 ghế trống
14:00
148 ghế trống
14:30
177 ghế trống
15:15
128 ghế trống
16:00
148 ghế trống
16:30
177 ghế trống
17:15
128 ghế trống
18:00
148 ghế trống
18:30
177 ghế trống
19:15
128 ghế trống
20:00
146 ghế trống
20:30
177 ghế trống
21:15
126 ghế trống
22:00
148 ghế trống
22:30
177 ghế trống

Quỷ Đỏ (2D Phụ đề)

 • Hành động, Thần thoại
 • 120 phút
08:45
134 ghế trống
11:00
134 ghế trống
13:30
134 ghế trống
15:45
134 ghế trống
18:15
134 ghế trống
20:30
134 ghế trống
22:45
146 ghế trống

Hai Phượng (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 97 phút
09:35
106 ghế trống
11:30
106 ghế trống
13:30
106 ghế trống
15:30
106 ghế trống
17:30
104 ghế trống
19:30
104 ghế trống
21:30
106 ghế trống

Shazam! (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 136 phút
09:30
148 ghế trống
12:15
148 ghế trống
15:00
148 ghế trống
17:45
148 ghế trống
20:15
146 ghế trống
22:30
101 ghế trống

Break: Bờ Vực Tử Thần (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 85 phút
11:20
101 ghế trống
13:00
101 ghế trống
14:50
101 ghế trống
19:00
101 ghế trống
20:45
101 ghế trống
23:00
134 ghế trống

Terra Willy: Cuộc Phiêu Lưu Đến Hành Tinh Lạ (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình
 • 100 phút
09:15
101 ghế trống
16:45
101 ghế trống