Aladdin (2D Phụ đề)

 • Trinh thám, Gia đình
 • 128 phút
08:50
102 ghế trống
09:45
129 ghế trống
11:15
102 ghế trống
12:15
131 ghế trống
13:45
102 ghế trống
14:45
129 ghế trống
16:15
102 ghế trống
17:10
131 ghế trống
19:30
134 ghế trống
20:15
101 ghế trống
20:45
98 ghế trống
21:15
146 ghế trống
22:30
149 ghế trống

Ngôi Đền Kỳ Quái (2D Phụ đề)

 • Kinh dị, Hài hước
 • 108 phút
09:30
177 ghế trống
11:30
177 ghế trống
12:30
146 ghế trống
13:30
177 ghế trống
15:30
175 ghế trống
16:30
146 ghế trống
18:45
102 ghế trống
19:45
173 ghế trống
21:45
177 ghế trống
22:45
99 ghế trống

Cua Lại Vợ Bầu (2D Phụ đề)

 • Tình cảm, Hài hước
 • 103 phút
09:00
146 ghế trống
11:00
145 ghế trống
15:00
148 ghế trống
17:30
173 ghế trống
20:30
149 ghế trống

John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 127 phút
10:15
149 ghế trống
14:15
126 ghế trống
16:45
128 ghế trống
19:15
128 ghế trống
22:00
128 ghế trống

Vô Gian Đạo (2D Phụ đề)

 • Tội Phạm
 • 113 phút
11:45
128 ghế trống
14:00
101 ghế trống
18:10
101 ghế trống
22:15
134 ghế trống

Tháng 5 Để Dành (2D Phụ đề)

 • Tình cảm
 • 105 phút
13:00
148 ghế trống
17:00
145 ghế trống
18:30
146 ghế trống

Doraemon: Nobita Và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình, Gia đình
 • 110 phút
09:15
128 ghế trống
14:30
148 ghế trống
16:00
101 ghế trống

Doraemon: Nobita Và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình, Gia đình
 • 110 phút
12:00
101 ghế trống
19:00
142 ghế trống

Pokémon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 105 phút
10:00
99 ghế trống