Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của GrindelWald (2D Phụ đề)

 • Phiêu lưu, Thần thoại
 • 141 phút
08:50
136 ghế trống
09:45
71 ghế trống
11:30
138 ghế trống
14:30
70 ghế trống
16:10
138 ghế trống
19:00
70 ghế trống
19:50
171 ghế trống
20:40
138 ghế trống
21:40
72 ghế trống

Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo (2D Phụ đề)

 • Hành động, Tội Phạm
 • 115 phút
09:30
171 ghế trống
12:20
72 ghế trống
13:45
171 ghế trống
22:00
80 ghế trống

The Grinch (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình
 • 97 phút
11:45
171 ghế trống
16:00
171 ghế trống
18:45
136 ghế trống

Vũ Điệu Trái Tim (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 96 phút
14:40
79 ghế trống
17:10
72 ghế trống
22:30
171 ghế trống

Pokémon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình, Phiêu lưu
 • 100 phút
09:00
80 ghế trống
14:10
138 ghế trống
18:10
80 ghế trống

Thạch Thảo (2D Phụ đề)

 • Lãng mạn
 • 96 phút
11:00
80 ghế trống
12:50
80 ghế trống
18:00
171 ghế trống

Sân Khấu Ánh Sáng (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 84 phút
16:30
76 ghế trống
20:10
80 ghế trống