Annabelle: Ác Quỷ Trở Về (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 111 phút
10:00
139 ghế trống
10:30
177 ghế trống
11:00
130 ghế trống
11:30
144 ghế trống
12:00
146 ghế trống
12:30
177 ghế trống
13:00
122 ghế trống
13:30
148 ghế trống
14:00
134 ghế trống
14:30
167 ghế trống
15:00
128 ghế trống
15:30
130 ghế trống
16:00
146 ghế trống
16:30
177 ghế trống
17:00
134 ghế trống
17:30
146 ghế trống
18:00
141 ghế trống
18:30
173 ghế trống
19:00
121 ghế trống
19:30
90 ghế trống
20:00
95 ghế trống
20:20
80 ghế trống
20:40
142 ghế trống
21:00
128 ghế trống
21:30
138 ghế trống
22:00
125 ghế trống
22:20
99 ghế trống
22:40
177 ghế trống
23:00
132 ghế trống
23:30
148 ghế trống

Ký Sinh Trùng (2D Phụ đề)

 • Tâm lý
 • 132 phút
10:45
99 ghế trống
16:15
83 ghế trống
19:15
97 ghế trống
20:50
89 ghế trống
21:45
126 ghế trống

Câu Chuyện Đồ Chơi 4 (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 105 phút
11:10
128 ghế trống
15:15
128 ghế trống
17:15
123 ghế trống
18:45
106 ghế trống

Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Hành động
 • 115 phút
11:20
87 ghế trống
15:45
99 ghế trống
18:15
101 ghế trống

Hù! (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 86 phút
09:45
92 ghế trống
13:10
128 ghế trống
23:20
92 ghế trống

Người Hỏa Tiễn (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 115 phút
13:45
92 ghế trống