Long Ấn Cơ Mật (2D Phụ đề)

 • Phiêu lưu, Thần thoại
 • 120 phút
10:00
103 ghế trống
11:15
132 ghế trống
12:30
106 ghế trống
13:45
101 ghế trống
15:15
128 ghế trống
17:00
103 ghế trống
18:00
130 ghế trống
20:00
101 ghế trống
21:15
104 ghế trống
22:45
134 ghế trống

Gã Hề Ma Quái 2 (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 172 phút
09:00
148 ghế trống
11:00
177 ghế trống
12:15
148 ghế trống
14:15
175 ghế trống
17:30
175 ghế trống
19:45
126 ghế trống
20:45
177 ghế trống
22:15
99 ghế trống

Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà (2D Phụ đề)

 • Khoa học, viễn tưởng
 • 123 phút
09:15
101 ghế trống
13:30
148 ghế trống
16:00
148 ghế trống
18:30
146 ghế trống
21:00
148 ghế trống

Tru Tiên (2D Phụ đề)

 • Thần thoại, Lãng mạn
 • 101 phút
09:45
134 ghế trống
12:00
134 ghế trống
15:00
106 ghế trống
18:10
148 ghế trống

Sát Thủ Anna (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 119 phút
10:15
128 ghế trống
15:45
134 ghế trống
20:30
128 ghế trống
22:30
148 ghế trống

Thách Yêu 2 Năm (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 130 phút
12:45
128 ghế trống
15:30
148 ghế trống
20:15
148 ghế trống

Trò Đùa Tử Thần (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Kinh dị
 • 92 phút
08:50
177 ghế trống
14:00
134 ghế trống
18:15
101 ghế trống

Siêu Quậy Có Bầu (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 90 phút
11:45
101 ghế trống
16:15
99 ghế trống
19:30
106 ghế trống

Lạc Hồn (2D Phụ đề)

 • Hồi hộp, Ly kì
 • 85 phút
09:30
148 ghế trống
17:45
128 ghế trống
23:15
148 ghế trống

Đảo Săn Mồi (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 84 phút
23:00
128 ghế trống