Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của GrindelWald (2D Phụ đề)

 • Phiêu lưu, Thần thoại
 • 141 phút
09:10
138 ghế trống
11:20
171 ghế trống
14:00
171 ghế trống
15:30
138 ghế trống
16:40
171 ghế trống
18:20
72 ghế trống
19:20
171 ghế trống
20:00
138 ghế trống
21:00
72 ghế trống
22:00
171 ghế trống

Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo (2D Phụ đề)

 • Hành động, Tội Phạm
 • 115 phút
09:00
171 ghế trống
12:00
72 ghế trống
14:40
80 ghế trống
22:30
80 ghế trống

The Grinch (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình
 • 97 phút
08:50
80 ghế trống
13:40
138 ghế trống
18:10
138 ghế trống

Pokémon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình, Phiêu lưu
 • 100 phút
12:40
80 ghế trống
16:50
80 ghế trống
18:45
80 ghế trống

Thạch Thảo (2D Phụ đề)

 • Lãng mạn
 • 96 phút
10:45
80 ghế trống
14:15
72 ghế trống
20:40
80 ghế trống

Dạ Quỷ (2D Phụ đề)

 • Hành động, Hồi Hộp
 • 117 phút
09:40
72 ghế trống
16:10
72 ghế trống

Vũ Điệu Trái Tim (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 96 phút
22:40
138 ghế trống

Sân Khấu Ánh Sáng (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 84 phút
11:50
134 ghế trống