Venom (2D Phụ đề)

  • Hành động
  • 115 phút
09:10
138 ghế trống
09:40
171 ghế trống
11:30
138 ghế trống
12:00
171 ghế trống
13:40
138 ghế trống
14:10
163 ghế trống
15:00
80 ghế trống
16:00
138 ghế trống
18:20
138 ghế trống
19:00
80 ghế trống
20:00
171 ghế trống
20:30
132 ghế trống
21:10
80 ghế trống
22:00
72 ghế trống
22:40
138 ghế trống

Bào Thai Quỷ (2D Phụ đề)

  • Kinh dị
  • 85 phút
13:00
72 ghế trống
14:50
72 ghế trống
16:20
171 ghế trống
18:10
171 ghế trống
20:10
72 ghế trống
22:10
171 ghế trống

Kế Hoạch Đổi Chồng (2D Phụ đề)

  • Tình cảm
  • 90 phút
09:20
72 ghế trống
11:10
72 ghế trống
16:40
72 ghế trống
18:30
72 ghế trống

Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu? (2D Lồng tiếng)

  • Hoạt hình, Gia đình
  • 96 phút
09:30
80 ghế trống
17:10
80 ghế trống

Johnny English: Tái Xuất Giang Hồ (2D Phụ đề)

  • Hành động, Hài hước
  • 89 phút
11:20
80 ghế trống
13:10
80 ghế trống