• Khách Sạn Ma

  • 105 phút
  • Malaysia
 • Ngọn Núi Giữa Hai Ta

  • 112 phút
  • USA
 • Hiểm Họa Rừng Chết

  • 95 phút
  • USA
 • Cô Ba Sài Gòn

  • 100 phút
  • Việt Nam
 • Pokemon The Movie 20: Tớ Chọn Cậu (Lồng Tiếng)

  • 97 phút
  • Nhật Bản
 • Pokemon The Movie 20: Tớ Chọn Cậu (Phụ Đề)

  • 97 phút
  • Nhật Bản
 • Trải Nghiệm Điểm Chết

  • 110 phút
  • USA
 • Liên Minh Công Lý (3D)

  • 100 phút
  • USA
 • Liên Minh Công Lý (2D)

  • 100 phút
  • USA
 • Thor: Tận Thế Ragnarok (3D)

  • 130 phút
  • USA
 • Coco (3D) (Lồng tiếng)

  • 100 phút
  • USA
 • Coco (2D) (Lồng tiếng)

  • 100 phút
  • USA
 • Coco (2D) (Phụ đề)

  • 100 phút
  • USA