• Ballerina - Vũ Điệu Thần Tiên (Lồng Tiếng)

  • 95 phút
  • US
 • 2D (KOR) Kong: Đảo Đầu Lâu

  • 119 phút
  • US
 • 3D Kong: Đảo Đầu Lâu

  • 100 phút
  • US
 • Logan - Người Sói

  • 135 phút
  • US
 • Ballerina - Vũ Điệu Thần Tiên (Phụ Đề)

  • 95 phút
  • US
 • Ngôi Nhà Phố Quỷ

  • 90 phút
  • US
 • Món Quà Tình Yêu

  • 144 phút
  • Thái Lan